Ανοιχτά Σχολεία

Για ένα σχολείο κέντρο αναφοράς
για την γειτονιά και τους κατοίκους της

Τα “Ανοιχτά Σχολεία” είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα αξιοποίησης των σχολικών κτιρίων -αυλών και αιθουσών – που στοχεύει στην αναζωογόνηση της πόλης. Στηρίζεται στο συμμετοχικό σχεδιασμό, στην ποικιλία προσφερόμενων δράσεων, στην προώθηση συνεργιών, στη συστηματική αξιολόγηση και στην εύκολη και ουσιαστική πρόσβαση σε ευκαιρίες γνώσης με νέες καινοτόμες θεματικές. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα. Τα σχολικά προαύλια διατίθενται για ελεύθερο παιχνίδι, ενώ στις αίθουσες υλοποιούνται παιδαγωγικά αξιολογημένες δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, άθλησης και τεχνολογίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία είναι ένα πρωτοπόρο, βραβευμένο πρόγραμμα που αναβιώνει το θεσμό της γειτονιάς, προωθεί την κοινωνική συνοχή και πολλαπλασιάζει τον διαθέσιμο δημόσιο χώρο της πόλης.

Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία έχει επιτυχημένα εφαρμοστεί σε πόλεις της Ελλάδας και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον διεθνώς. Τα οφέλη για τους κατοίκους των πόλεων είναι πολλά. Τα σχολικά προαύλια είναι διαθέσιμα για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι για τα παιδιά της περιοχής συνοδευόμενα από τους γονείς ή κηδεμόνες. Πολλαπλασιάζεται έτσι ο διαθέσιμος δημόσιος χώρος της πόλης. Οι ενήλικες ξανασυστήνονται με τον σχολικό χώρο, έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν αναβιώνοντας παράλληλα την αίσθηση της γειτονιάς. Οι σχολικές αίθουσες και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μπορούν να φιλοξενούν τοπικούς φορείς που αναζητούν χώρο προκειμένου να αναπτύξουν το έργο τους. Τα Ανοιχτά Σχολεία λειτουργούν ως πόλος έλξης για νέες δράσεις, παραστάσεις, θεάματα και εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλων φορέων πολιτισμού, τεχνολογίας, τεχνών, Μουσείων και Ιδρυμάτων. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, που παραδοσιακά αξιοποιούν τον χώρο του σχολείου, θα έχουν ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο και θα διευκολύνεται έτσι η δράση τους.

Η υλοποίηση του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία από τους Δήμους, που είναι υπεύθυνοι για τα σχολικά κτήρια, εξασφαλίζει πως το άνοιγμα θα γίνει με ασφαλή και συντονισμένο τρόπο. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε περιοχής. Η εφαρμογή γίνεται στη βάση μελέτης σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και συστηματική αξιολόγησης.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία στηρίζεται στις εξής αρχές, που διέπουν το σύνολο των προγραμμάτων που υποστηρίζουμε:

Στοχεύουμε στην
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Αναβίωση της γειτονιάς
Μύηση σε νέες καινοτόμες θεματικές
Αξιοποίηση δημόσιου χώρου

Σχεδιάζουμε
Βάσει των αναγκών και της δυναμικής της κάθε περιοχής
ΜΑΖΙ – εφαρμόζουμε συμμετοχικό σχεδιασμό σε 3 επίπεδα: Δήμος | εμπλεκόμενα μέρη | πολίτες

Υλοποιούμε
Καταρτίζουμε πλαίσιο λειτουργίας και ορίζουμε συγκεκριμένα παραδοτέα

Αξιολογούμε
Συνεχώς σε πολλαπλά επίπεδα
Έχοντας ορίσει μετρήσιμους δείκτες

Απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα: εντός 3 – 6 – 9 μηνών

Ενεργοποιούμε
Υπηρεσίες και δυναμικό
Χρηματοδοτικά εργαλεία | καταρτίζουμε μηχανισμό ανάπτυξης ικανοτήτων
fundraising

Ευκαιρίες χρηματοδότησης | συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά & ευρωπαϊκά

Στόχος είναι, να διασφαλισθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης που θα οδηγήσει στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.