Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δήμους και κοινότητες

Σχεδιάζουμε σήμερα
την κοινωνία του αύριο!

Οργανώνουμε και υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη

multiple-users-silhouette
Συμπερίληψη ​

Προγράμματα για όλους, που αγκαλιάζουν τις ευάλωτες ομάδες, καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και υπογραμμίζουν την προστιθέμενη αξία της διαφορετικότητας.

360-degree
Ολιστική Προσέγγιση

Εστιάζουμε στο δέντρο, χωρίς να χάνουμε το δάσος. Δημιουργούμε ad hoc προγράμματα, με βάση τις ανάγκες, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Περιβαλλοντική Συνείδηση

Αναγνωρίζοντας ότι ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας, οραματιζόμαστε πράσινες γειτονιές και προγράμματα που θα εμπνέουν την αγάπη για τη φύση.

Σύγχρονα εργαλεία
για βέλτιστες πρακτικές

Εκπαιδευτική Καινοτομία

Με σύμμαχο την τεχνολογία, και βαθιά γνώση των παιδαγωγικών μοντέλων, δημιουργούμε βιωματικές δράσεις
για κάθε ηλικία.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε τα προγράμματα μαζί με τους ωφελούμενους, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

stats-up(1)
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Καλύπτουμε τις ανάγκες για καλύτερη ποιότητα ζωής με σωστή αξιοποίηση των πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ευέλικτη προσαρμογή στο μέλλον.

Γιατί να συνεργαστείτε
μαζί μας

Γνωρίστε τους Ανοιχτούς Ορίζοντες - Γνωρίστε την Κοινωνική Καινοτομία

Υψηλή
Τεχνογνωσία

Η ομάδα μας διαθέτει
μεγάλη εμπειρία
σε καινοτόμα προγράμματα

Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα

Λειτουργούμε με σαφή
χρονοδιαγράμματα, εγγυόμαστε
για τα αποτελέσματα

Άριστη Γνώση
του Πεδίου

Γνωρίζουμε καλά
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
της τοπικής αυτοδιοίκησης

Βέλτιστη αξιοποιήση
των Πόρων

Χρησιμοποιούμε τα πλέον
σύγχρονα εργαλεία
χρηματοδότησης έργων

ποιοι/εσ ειμαστε

ανοιχτοί Ορίζοντες

Η εταιρεία Ανοιχτοί Ορίζοντες στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Βασικοί πυλώνες των προγραμμάτων είναι : η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της βιώσιμης αστικής, οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των σχολείων, των γειτονιών, των πόλεων.

Μέσω της παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υποστηρίζουμε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικούς φορείς και κοινότητες, για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς χρηματοδοτικούς πόρους και δημιουργώντας εργαλεία πολιτικής.